Norsk Svenska English
 
Du är här: Home > registry > breeders > Isle of Man

Kennlar sorterat efter land - Isle of Man

Den här översikten över kennlar innehåller en lista över uppfödare som har fött upp minst en hund â vilket innebär att de måste ha valts som uppfödare av minst en hund i databasen. Översikten listar alla kennlar oavsett hur lång tid det gått sedan de födde upp sin sista kull. Varje kennels/uppfödares kulllistning visar de hundar de fött upp, baserat på den information som finns i databasen. Det kan finnas fler hundar uppfödda av kenneln som inte syns därför att hunden inte kopplats till just den kenneln/uppfödaren. Observera att det inte nödvändigtvis är kenneln själv som lagt in sitt kennelnamn i databasen eller listat sig själva som uppfödare av den aktuella hunden. Precis som i alla databaser och framförallt användarbyggda sådana så kan och kommer fel finnas. Korrigera gärna fel du hittar.

 
Terms of use